heni

Farsi Show is a show about older students at Pierce College hosted by Heni Abassi. On today’s segment, Heni interviews Iranian singer, songwriter, and lyricist Shadi Amini.

اولین صدایی رو که دلتونو لرزونده یادتونه
یه صدای دلنشین زنونه یه اواز لالایی که خوابتون میکرد
یه زمزمه شیرین ما درونه توی خونه که دغدغه‌های بزرگتر شدن و جوانی و مد رسه و کوچه و خیابونو کمرنگ میکرد و خونه رو میکرد یه بهشت یه پناهگاه یه جای امن برا زندگی برا ارامش. ولی در گوشه هایی از این دنیا شنیدن اوای زن مجاز نیست.